از دکتر بپرسید

سئوالات خود را از پزشک متخصص بپرسید



مردزن


چند نکته در مورد پرسش سئوالات


پاسخگویی به سئوالات حداکثر دو روز به طول می انجامد

لطفا سئوال خود را شفاف و واضح بیان کنید

لطفا قبل از بیان سئوال خود قسمت سئوالات متداول مطالعه کنید.

مشخصات سئوال کنندگان نزد پزشک متخصص محرمانه باقی خواهد ماند.

ساعت کاری


شنبه تا چهارشنبه : ۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰

جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل هستیم

× ثبت نوبت آنلاین و ارسال نسخه