درباره ی ما

بیشتر بدانیم

درباره ی سونوگرافی و رادیولوژی سرسبز


فعالیت موسسه رادیولوژی و سونوگرافی سرسبز در سال ۱۳۸۱ شروع شده است.این موسسه مجهز به دو دستگاه سونوگرافی پیشرفته، NST، یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال، رادیوگرافی دیجیتال، پانورکس و تک دندان دیجیتال و همچنین دستگاه سنجش تراکم استخوان DEXA می باشد.
از جمله خدمات رادیولوژی و سونوگرافی سرسبز تصویربرداری تخصصی سیستم گوارشی(باریم سوالو، باریوم انما، ترانزیت روده باریک، سیالوگرافی، فیستولوگرافی، کوله سیستوگرافی)، تصویر برداری تخصصی ارتوپدی(اندازه گیری طول اندام ها، ۳ joint view، Alignment view، اندازه گیری انحراف ستون مهره ها)، تصویربرداری تخصصی زنان(مامو گرافی،گالاکتوگرافی، هیسترو سالپنگوگرافی،داکتوگرافی) و تصویربرداری تخصصی کلیه و مثانه و مجاری ادارای (IVP، VCUG ،RUGRetrograde Cystography)، تصویربرداری تخصصی دندان (OPG پانورکس، سفالومتری، تک دندان، بایت وینگ، سری کامل تک دندان، اکلوزال، TMJ)، سنجش تراکم استخوان به روش DEXA، سونوگرافی پستان و غدد زیر بغل، سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی، سونوگرافی داپلر حاملگی، سونوگرافی داپلر، سونوگرافی ترانس واژینال و ترانس رکتال، سونوگرافی بیوفیزیکال و NST، سونوگرافی NT و آنومالی، سونوگرافی نوزادان و اطفال (دررفتگی لگن – سونوگرافی مغز نوزاد)،اقدامات مداخله ای (interventional )، نمونه برداری از پستان، نمونه برداری از پروستات، نمونه برداری از تیروئید FNA، کارگذاری کاتتر، درناژ کیست، تخلیه مایع آسیت و افیوژن پلورال، امینیوسنتز می باشد.

بیشتر بدانید

× ثبت نوبت آنلاین و ارسال نسخه