راديولوژي ستون فقرات

راديولوژي ستون فقرات

راديولوژي ستون فقرات
از رادیولوژی ستون فقرات برای یافتن بیماری ها و جراحات مربوط به دیسک یا مفاصل ستون فقرات استفاده می شود . این بیماری ها شامل شکستگی ها ، عفونت ها ، در رفتگی ها و … می باشد . همچنین از رادیولوژی کمر برای بررسی انحنای ستون فقرات و نواقص نخاعی استفاده می شود. شما می‌توانید برای انجام این روش تشخیصی، به مرکز سونوگرافی و راديولوژي  سرسبز در شرق تهران مراجعه نمایید.
چگونگی انجام رادیوگرافی مهره های کمری
رادیوگرافی مهره های کمر توسط تکنسین رادیولوژی انجام می شود . تصاویر رادیولوژی توسط كارشناس راديولوژي مورد بررسی قرار می گیرد . در حین تصویر برداری لازم است هرگونه طلا و جواهرات که در مسیر اشعه ایکس قرار می گیرد را از بدن خود خارج کنید . معمولا ۳ تا ۵ تصویر از بدن گرفته می شود . در حین تصویر برداری باید بی حرکت دراز بکشید ، درغیر این صورت تصویر مات می شود .
لازم به ذکر است که شما هیچ گونه درد یا ناراحتی در حین رادیوگرافی احساس نمی کنید . 

 

social position

اشتراك گذاری نوشته


× ثبت نوبت آنلاین و ارسال نسخه