سونوگرافي داپلر چيست؟

سونوگرافي داپلر چيست؟

سونوگرافی داپلر چیست؟
سونوگرافی داپلر بهترین روش بررسی عروق است، چرا که مزیت اصلی TCD (سونوگرافی داپلر) نسبت به سایر روش‌های بررسی عروق، غیر تهاجمی بودن آن است و بر خلاف روش‌های دیگر مثل آنژیوگرافی و سیتی آنژیوگرافی نیاز به تزریق ماده حاجب ندارد.

همچنین در سونوگرافی داپلر (TCD) هیچ اشعه‌ای به بیمار داده نمی‌شود و بنابراین انجام سونوگرافی داپلر نزد یک متخصص کاملا بی‌خطر است.

سونوگرافی داپلر عروق مغزی چیست؟
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال و کاروتید گردن روشی ساده و بی‌خطر می‌باشد که پزشک مغز و اعصاب توسط آن خونرسانی مغز را بررسی و عروق اصلی مغز را از نظر میزان جریان خون و باز بودن رگها ارزیابی می‌کند.
سونوگرافی داپلر بهترین روش بررسی عروق است، چرا که مزیت اصلی TCD (سونوگرافی داپلر) نسبت به سایر روش‌های بررسی عروق مغز، غیر تهاجمی بودن آن است و بر خلاف روش‌های دیگر مثل آنژیوگرافی و سیتی آنژیوگرافی مغز نیاز به تزریق ماده حاجب ندارد.

همچنین در سونوگرافی داپلر (TCD) هیچ اشعه‌ای به بیمار داده نمی‌شود و بنابراین انجام سونوگرافی داپلر نزد یک متخصص کاملا بی‌خطر است.

social position

اشتراك گذاری نوشته


× ثبت نوبت آنلاین و ارسال نسخه