سونوگرافی مهم در دوران بارداری

سونوگرافی بارداری سرسبز

سونوگرافی مهم در دوران بارداری

سونوگرافی های ضروری در بارداری

 

در مرکز رادیولوژی و سونوگرافی سرسبز واقع  چهارراه سرسبز در اتوبان رسالت،تقاطع خیابان آیت،جنب بانک صادرات، ساختمان پزشکان سرسبز انواع سونوگرافی تخصصی بارداری ،بررسی غربالگری جنین، سونوگرافی تخصصی نوزادان، سونوگرافی بارداری توسط کادر مجرب انجام می شود.

 

تعداد سونوگرافی های لازم در بارداری

هدف از سونوگرافی اول رویت قلب جنین و سالم بودن رویان و سنجش طول دهانه رحم است. وی با اشاره به اینکه با سونوگرافی ترانس واژینال می توان زودتر قلب جنین را مشاهده کرد گفت:اگرچه این نوع سونوگرافی در چهار و نیم هفته بعد از اولین روز آخرین قاعدگی، قلب جنین را مشخص می کند، ولی با سونوگرافی از سطح شکم، حول و حوش هفته پنج و نیم هفتگی و حداکثر تا هفته هفتم بارداری می توان قلب رویان را دید و سلامت آن را سنجید. به همین منظور توصیه می شود، همه مادران باردار در هفته پنجم بارداری -بعد از اولین روز آخرین قاعدگی- سونوگرافی اول را انجام دهند.

سونوگرافی دوم بهتر است در هفته ۱۲ تا ۱۵ انجام شود. در طول این هفته ها معیار ها و استانداردهایی وجود دارد که براساس آن می توان برخی اختلالات کروموزومی مانند نشانگان داون را تشخیص داد.

دکتر توصیه کرد:بهتر است بعد از هفته ۱۶، سونوگرافی سوم را نیز برای تشخیص بعضی دیگر از ناهنجاری های جنین انجام دهند. چون رویت اندام های کوچک جنین در این زمان میسر است.

به گفته وی در هفته های ۱۶ تا ۱۹، جنسیت، دست و پا، تعداد انگشتان، صورت، وضع لب ها، گوش، چشم، دیافراگم، ستون فقرات، کلیه ها، مثانه، معده و چهار حفره ای بودن قلب بررسی می شود و اگر در خانواده ای پیش از تولد نوزاد تازه، کودکی با ناهنجاری قلبی یا سایر ناهنجاری های دیگر وجود دارد، باید این موضوع را به پزشک رادیولوژیست اطلاع دهد تا مادر به یک سونوگرافیست اکولوژیست مربوط به قلب هم در این دوره بارداری ارجاع داده شود و جنین به شکل خیلی دقیق تری بررسی شود.

تشخیص جنسیت جنین به موقعیت قرارگیری او در رحم بستگی دارد و اگر وضع قرارگیری مناسب باشد، می توان به راحتی جنسیت را مشخص کرد.

او درباره سونوگرافی چهارم گفت:تا ۲۰ هفتگی، وزن جنین اهمیتی ندارد، ولی بعد از سه ماهه دوم و در پی سه ماهه سوم، بخصوص نیمه دوم سه ماهه سوم، زمان وزن گیری جنین است. به همین منظور سونوگرافی در هفته ۲۸، برای سنجش وزن جنین انجام می شود که از روی منحنی های استاندارد، وزن ایده آل با توجه به سن هفتگی جنین اندازه گیری و مشخص می شود. در واقع دور سر، طول استخوان ران، بای پاریتال و دور شکم با انجام این سونوگرافی اندازه گیری می شود و با توجه به منحنی تهیه شده، وزن جنین تخمین زده می شود.

در مرکز رادیولوژی و سونوگرافی سرسبز واقع  چهارراه سرسبز در اتوبان رسالت،تقاطع خیابان آیت،جنب بانک صادرات، ساختمان پزشکان سرسبز انواع سونوگرافی تخصصی بارداری ،بررسی غربالگری جنین، سونوگرافی تخصصی نوزادان، سونوگرافی بارداری توسط کادر مجرب انجام می شود.

 

social position

اشتراك گذاری نوشته


× ثبت نوبت آنلاین و ارسال نسخه