دسته‌بندی نشده

راديوگرافي دستگاه گوارش فوقاني(UGI)

رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی یا (Upper GI) نوعی رادیوگرافی و تصویربرداری بوسیله اشعه X است که مری ، معده و بخش ابتدایی روده کوچک (دئودنوم) را بوسیله اشعه X ایجاد شده توسط دستگاه رادیوگرافی یا فلوروسکوپی و مواد حاجب خوراکی (باریم) نشان داده و بررسی می کند. در برخی موارد خاص ممکن است به بیمار بجای ماده خوراکی باریم ، محلول حاوی ید داده شود. این محلول در مورد بیمارانی که به تازگی مورد عمل جراحی قرار گرفته [...]

بیشتر بدانید ...

روز جهاني راديولوژي

روز جهانی رادیولوژی هشتمین روز از ماه نوامبر در هر سال میلادی به دلیل کشف پرتو ایکس توسط رونتگن نامگذاری شده است. این روز در تقویم سال ۹۹ مصادف با ۱۸ آبان می باشد.

بیشتر بدانید ...

خدمات تخصصی رادیولوژی

_باریوم سوالو (مری ) _باریوم مری و معده _مری و معده و اثنی عشر _ترانزیت روده کوچک _رادیوگرافی ترانزیت کولون (CTT) _باریوم انما _باریوم انما دابل کنتراست _دفکوگرافی _میلوگرافی از ستون مهره ها _آرتوگرافی از اندام ها _کوله سیستوگرافی _کلانژیوگرافی _سیستوگرافی _فیستولوگرافی _گالاکتوگرافی _هیستروسالپینگوگرافی _داکتوگرافی _مامو گرافی _تراکم استخوان _ یورتروگرافی رتروگراد _اوروگرافی از کلیه و حالب و مثانه _ یورتروسیستوگرافی مثانه _سیالوگرافی (عکس رنگی از غددبزاقی ) _اندازه گیری طول و انحنای اندام های تحتانی -رادیولوژی تمام ستون مهره ها  

بیشتر بدانید ...
× ثبت نوبت آنلاین و ارسال نسخه