برچسب- رادیولوژی تخصصی

آمادگي هاي لازم جهت انجام تست باريم انما

آمادگی های لازم جهت انجام رادیولوژی باریم انما رادیولوژی باریم انما از 2 روز قبل از انجام رادیوگرافی از مصرف شیر، حبوبات، سبزیجات خام، برنج و مواد غذایی نفاخ خودداری بفرمایید. ساعت 18 روز قبل از انجام رادیوگرافی سوپ سبک میل نمایید. 30 دقیقه بعد از صرف سوپ، 1شیشه روغن کرچک میل نمایید. افرادی که وزن بالای 80 کیلوگرم دارند، از 2 شیشه روغن کرچک استفاده نمایند. افرادی که یبوست دارند، از 2 شیشه روغن کرچک استفاده نمایند. در صورتیکه یبوست دارید، هنگام دریافت نوبت اعلام [...]

بیشتر بدانید ...

خدمات تخصصی رادیولوژی

_باریوم سوالو (مری ) _باریوم مری و معده _مری و معده و اثنی عشر _ترانزیت روده کوچک _رادیوگرافی ترانزیت کولون (CTT) _باریوم انما _باریوم انما دابل کنتراست _دفکوگرافی _میلوگرافی از ستون مهره ها _آرتوگرافی از اندام ها _کوله سیستوگرافی _کلانژیوگرافی _سیستوگرافی _فیستولوگرافی _گالاکتوگرافی _هیستروسالپینگوگرافی _داکتوگرافی _مامو گرافی _تراکم استخوان _ یورتروگرافی رتروگراد _اوروگرافی از کلیه و حالب و مثانه _ یورتروسیستوگرافی مثانه _سیالوگرافی (عکس رنگی از غددبزاقی ) _اندازه گیری طول و انحنای اندام های تحتانی -رادیولوژی تمام ستون مهره ها  

بیشتر بدانید ...
× ثبت نوبت آنلاین و ارسال نسخه